/* FancyBox */ /* FancyBox */

Reservatie

E-mail : herman.keereman@gmail.com

Bijkomende informatie

Een stukje geschiedenis

Le Moulin Mathy - Vakantiewoning Frankrijk Urlaub Hütte FrankreichLe Moulin Mathy - Vakantiewoning Frankrijk Urlaub Hütte FrankreichEen watermolen is een stukje industriële archeologie. Hij vertelt ons over de arbeid van vorige generaties, over hun vakmanschap en inzicht, hun kennis en technisch vernuft. Le Moulin Mathy was in de eerste plaats een korenmolen: in het molenhuis herinneren de twee paar grote gipsen molenstenen en een deel van het raderwerk hier nog aan. In de ‘cave’ werd een oliemolen van de slopershamer gered: okkernoten werden er vermalen en tot kostbare notenolie geperst. Waterkracht werd echter niet alleen gebruikt om molenstenen te laten draaien: de ruïne naast de molen was eertijds een oude zagerij. In de streek deed men aan bosbouw en de boomstammen werden er door een ‘scie battante’ tot bruikbare balken en planken verzaagd. Veel hout werd ter plaatse verwerkt: in de negentiende en twintigste eeuw bevond zich in het molenhuis ook een schrijnwerkerij. Le Moulin Mathy moet in het verleden een plaats vol bedrijvigheid zijn geweest. Op het balkon ziet men nog sporen van een kleine smidse en aan de oever van de rivier herkent men nog de bakoven. De grote schuur herbergde ook een hoeve met stallen voor geiten, varkens en koeien.

Wie de geschiedenis van le Moulin Mathy wil schrijven, denkt op het eerste zicht dat dit een vrij eenvoudig verhaal wordt: in de gevel prijkt immers een merksteen met het jaartal 1822. En toch… Een speurtocht in oude archieven leidt naar de achttiende eeuw: al in 1756 stond deze molen gerepertorieerd. Men mag dus aannemen dat de site al wat ouder is. Veldonderzoek toont echter aan dat in de watermolen ook een hennepmolen werkzaam was en dan springt men opeens veel verder in de tijd: naar 1500 of misschien nog verder? Het verleden geeft zijn raadsels soms moeilijk prijs.
Veel vragen blijven nog onbeantwoord. Maakte de molen misschien deel uit van het hogergelegen complex van Eccussols, een verdwenen doyenné, afhankelijk van de abdij van Cluny? En wat te denken van bepaalde vreemde steenvondsten in de muren en op de site? Romaanse overblijfselen van de in de zestiende eeuw verwoeste dorpskerk of resten van de doyenné? Plaatselijke historici bijten zich er in vast.

Le Moulin Mathy - Vakantiewoning Frankrijk Urlaub Hütte FrankreichDe technische vooruitgang werd le Moulin Mathy bijna noodlottig. Behoorden de eigenaars van de molen in de negentiende eeuw nog tot de rijkste inwoners van het Saint-Pierre-Le-Vieux – de molenaar betaalde het meeste belastingen, meer nog dan de bewoners van het kasteel -, in de twintigste eeuw bleek het molenaarswerk onrendabel. Zes broers baatten het complexnog uit, maar stierven allen aan tering. De zware stenen draaiden niet langer… en de molen raakte in verval: de raderen verdwenen, de zagerij verviel tot een ruïne en een deel van de schuur stortte in. De rest van het complex werd met afbraak bedreigd: de vele balken zouden zo misschien nog wat brandhout opleveren. De eigenaars wisselden elkaar af en in het laatste decennium begon de restauratie van wat de tand des tijds had doorstaan.
Een restauratie of renovatie betekent automatisch keuzes maken, goed beseffend dat het verleden onomkeerbaar is. Je wijzigt de bestemming van een gebouw, maar respecteert het inzicht en vakmanschap van de vorige generaties. Je probeert verleden met modern comfort te verzoenen. De kleine ramen en lage deuren voeren ons terug in de tijd. Centrale verwarming en isolatie zorgen echter in de gure wintermaanden voor een behaaglijke sfeer. De knetterende takken in de grote open haard doen ons daarentegen net zoals eeuwen geleden bezinnend in de vlammen schouwen. Natuurlijke materialen zoals eikenhout en smeedijzer doen recht aan de verweerde balken en de gekalkte natuurstenen muren. En het hart van het complex, de reusachtige molenstenen en het overgebleven raderwerk, ziet nog steeds elke beweging in het huis.
Le Moulin Mathy werd niet kunstmatig geconserveerd, maar leeft gewoon door en vertelt ons zijn oneindig verhaal, dat, net zoals de Grosne, onverstoorbaar verder stroomt.